Prowadzenie firmy: wady i zalety

Prowadzenie firmy: wady i zalety Podobnie, jak wszystko inne w świecie biznesu, także i prowadzenie firmy, zawiera w sobie zarówno wachlarz zalet, jak i niestety także szereg wad. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto tym samym zapoznać się zarówno z wadami, jak i zaletami. Samo w sobie założenie własnego przedsiębiorstwa gospodarczego, nie jest problematyczne i jest to, zdecydowanie pierwsza z zalet, o jakich warto wspomnieć. Konieczne jest na dobrą sprawę jedynie wypełnienie stosownego wniosku oraz następnie, przekazanie go do Urzędu Gminy, celem zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Bardzo ważnym aspektem, z jakim wiąże się prowadzenie firmy, to przede wszystkim względy psychologiczne; posiadając własną firmę, jednocześnie, rezygnujemy z posiadania przełożonego. Przełożonym dla siebie samego, staje się po prostu przedsiębiorca. Tym samym, to przedsiębiorca i nikt inny, decyduje, jakie będą jego cele i strategia działania, która docelowo cele te za zadanie będzie miała konsekwentnie realizować. Cele pracy, strategie i także czas pracy oraz pracy tej tempo, podlegają tylko i wyłącznie decyzji przedsiębiorcy; nikt inny, prócz samego przedsiębiorcy posiadającego własną działalność gospodarczą, nie posiada uprawnień do podjęcia ostatecznej decyzji, a jedynie sam przedsiębiorca. Jest to bardzo ważny aspekt psychologiczny, który w stanie może być znacznie zwiększyć pewność siebie konkretnego przedsiębiorcy. Niemniej jednak, za swobodą działania i nieograniczonymi praktycznie możliwościami, znajduje się także i wielka odpowiedzialność. W pewnym momencie, odpowiedzialność ta, dotyczy już nie tylko samego przedsiębiorcy, ale także i przedsiębiorcy tego pracowników. Prócz odpowiedzialności za przedsiębiorstwo, liczyć musimy się także i z tym, że prowadzenie firmy nie należy do aktywności tanich. Koszta, jakie ponieść trzeba, wahają się w zależności od rodzaju firmy, jaką posiadamy. Niemniej jednak, własna działalność gospodarcza zawsze związana jest z pewnymi wydatkami, których nie sposób jest uniknąć. Wydatki te, dotyczą najczęściej takich kwestii, jak samochód firmowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, czy inne potrzebne narzędzia.

, , ,