Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Jako przedsiębiorca, podjąć możesz ostateczną decyzję, dotyczącą wyboru sposobu zatrudnienia dla swoich pracowników. Każdy z typów zatrudnienia, różni się od siebie w sposób diametralny i tym samym, pozwala uzyskać różnego rodzaju przywileje. Współcześnie, prowadzenie firmy obejmuje obowiązki, jakie związane są z tytułem przedsiębiorcy. Obowiązki te, to nie tylko rzecz jasna prowadzenie firmy, ale także i dbanie o jej prestiż na rynku. Prestiż, budujemy zwykle poprzez markę i lojalnych klientów. Gdy klienci pozostają lojalni, zwiększa się szansa na wyrobienie konkretnej renomy przedsiębiorstwa, przy czym, prócz wysokiej jakości produktów, stosowną renomę przynieść może przede wszystkim odpowiednio dobrana kadra. Kadrę, zatrudnić można zaś na różnego rodzaju sposoby, przy czym najpopularniejsze obecnie są trzy rodzaje umów, jakimi związać mogą się pracodawcy wraz z pracownikami: umowa o pracę, umowa o dzieło oraz umowa zlecenie. Każdy z tych trzech wariantów umów, jest popularny współcześnie na rynku biznesu, a przedsiębiorcy swobodnie mogą pomiędzy kolejnymi typami lawirować. Z punktu widzenia pracownika, zdecydowanie najkorzystniejszym typem umowy jest wariant pierwszy, czyli umowa o pracę. Dla pracodawcy zaś, paradoksalnie, najwięcej możliwości przyniosą dwa pozostałe warianty, czyli umowa o dzieło oraz umowa zlecenie.

, ,

Umowa o pracę

Umowa o pracę W przypadku umowy o pracę, istnieje konieczność odprowadzania wszelkiego rodzaju składek, o czym warto pamiętać, gdy rozważane jest prowadzenie firmy wraz z wybraniem opcji zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Ten typ umowy, jest korzystny dla pracownika, przy czym, pracodawcy obierają go zwykle, gdy interesuje ich stały kontrakt z pracownikiem oraz stabilne zobowiązanie wraz z nim zawarte. Umowa o pracę, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że wszelkie prace, jakie ujęte są w umowie, wykonane zostać muszą przed danego pracownika. Nie może on w praktyce zlecić wykonania zadania żadnej osobie trzeciej. Czas i miejsce pracy, wybierane są natomiast przez pracodawcę we własnej osobie, co w umowie o dzieło i wariancie na zlecenie, nie jest wymagane. Główną cechą, jaka odróżnia umowę o pracę od umów o dzieło i na zlecenie, jest fakt, że pracownik znajduje niejako pod nadzorem pracodawcy i rozliczany może być nie tylko z efektu pracy, ale i czasu, w jakim pracę swoją wykonał.

, , ,