Zakładanie podsłuchu

Zakładanie podsłuchu Na filmach każdy z nas niejednokrotnie widział, jak detektywi zakładają podsłuch i bez większego problemu czerpią informacje z pierwszej ręki. W rzeczywistości jednak sprawa nie przedstawia się tak łatwo, o ile bowiem bez większego problemu można założyć podsłuch w telefonie współmałżonka, którego partner czy partnerka wykradną telefon na chwilę, o tyle już uzyskanie dostępu do biur czy tajnych akt nie jest tak łatwe jak mogłoby nam się na pozór wydawać. Poza tym powinniśmy również pamiętać o tym, iż podsłuchiwanie jest legalne wówczas, gdy mamy na to nakaz policji. W przeciwnym razie osoby podsłuchiwane mogą oskarżyć nas o łamanie ich praw do wolności osobistej. Poza tym, zakładając podsłuch powinniśmy pamiętać o tym, by podsłuchiwana osoba w żaden sposób nie mogła się domyślić, iż jest podsłuchiwana. Jeśli bowiem nasz pomysł okaże się zawodny, możemy usłyszeć wiele błędnych informacji, przekazywanych nam tylko po to, by zbić nas z tropu. Czasami warto zatem sceptycznie odnieść się do usłyszanych informacji i dwa razy zastanowić się przed wyciągnięciem jakichkolwiek wniosków.

, ,