Umowa o pracę

Umowa o pracę W przypadku umowy o pracę, istnieje konieczność odprowadzania wszelkiego rodzaju składek, o czym warto pamiętać, gdy rozważane jest prowadzenie firmy wraz z wybraniem opcji zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Ten typ umowy, jest korzystny dla pracownika, przy czym, pracodawcy obierają go zwykle, gdy interesuje ich stały kontrakt z pracownikiem oraz stabilne zobowiązanie wraz z nim zawarte. Umowa o pracę, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że wszelkie prace, jakie ujęte są w umowie, wykonane zostać muszą przed danego pracownika. Nie może on w praktyce zlecić wykonania zadania żadnej osobie trzeciej. Czas i miejsce pracy, wybierane są natomiast przez pracodawcę we własnej osobie, co w umowie o dzieło i wariancie na zlecenie, nie jest wymagane. Główną cechą, jaka odróżnia umowę o pracę od umów o dzieło i na zlecenie, jest fakt, że pracownik znajduje niejako pod nadzorem pracodawcy i rozliczany może być nie tylko z efektu pracy, ale i czasu, w jakim pracę swoją wykonał.

, , ,