Franczyzna w świetle prawa

Franczyzna w świetle prawa Franczyzna (franchising), jest specjalną formą zakładania przedsiębiorstwa poprzez nie tyle realizację własnego projektu i ustanawianie konkretnej strategii działania, jaka miałaby doprowadzić do osiągnięcia ostatecznego celu, co działanie na zasadzie licencji. Posiadanie licencji w ramach franczyzny, oparte jest na realizowaniu zadań, które już zostały ustalone przez oryginalnego licencjodawcę. W praktyce, porozumienie takie przyjmuje formę pośrednictwa. Przedsiębiorca, wykupujący franczyznę, potrzebuje tylko i wyłącznie własnego nakładu finansowego, który pozwoli rozwinąć firmę, przy czym wszelkie inne niezbędne elementy zostają zapewnione już przez licencjodawcę. Jako niezbędne elementy, jakie muszą zostać zachowane, by porozumienie zawarte zostało zgodnie z literą prawa, uznaje się przede wszystkim szczegółowe informacje obejmujące prowadzenie firmy, dotyczące prowadzenia konkretnej restauracji, co określa się fachowo jako know-who. Dzięki przekazaniu szczegółowych informacji franczyzobiorcy, możliwe staje się zachowanie porównywalnego standardu w poszczególnych lokalach, które korzystają z tej samej franczyzny. Oprócz zachowania tego samego praktycznie poziomu jakości oferowanych usług, franczyzna to także pomoc w postaci kampanii promocyjnej, gdzie mamy do czynienia z zagwarantowaniem zcentralizowanej polityki promocyjnej. Jedynym elementem, jaki pozostaje absolutnie konieczny do uzyskania we własnym zakresie jest kapitał, który będzie wystarczający, by pokryć potrzeby, jakie związane są z przygotowaniem się do prowadzenia określonej działalności, kiedy wprowadzone w życie zostaje prowadzenie firmy. Kiedy już niezbędna ilość kapitału zostaje pozyskana, jedynym źródłem wydatków będą ewentualne dostawy towaru, jeżeli tylko działalność obejmuje także i konieczność uzupełniania zapasów produktów. Innym, także istotnym wydatkiem jest regularna opłata za korzystanie z posiadanej licencji. Franczyzna, może przyjąć także formę, która pozwala franczyzobiorcy wcielić się w rolę re-sellera, co w wolnym słów tych znaczeniu, jest ponowna sprzedaż produktów, które nie zostały wyprodukowane przez osobę posiadającą licencję, a jedynie zakupione. Re-seller nie robi niczego innego, jak odsprzedaje określony produkt klientom pod własną marką.

, ,