Aktywność na rynku

Aktywność na rynku Elastyczny czas pracy, to jeden z najbardziej powszechnych powodów, dla którego bardzo wielu ludzi decyduje się na podjęcie utworzenia własnego przedsiębiorstwa, mimo początkowych ewentualnych wątpliwości. Naturalnie, podobnie jak sprawa wygląda z wieloma innymi przedsięwzięciami, także i w przypadku aktywnego działania na rynku, jakim jest prowadzenie firmy, możliwe jest odniesienie większych lub mniejszych strat i z takimi potencjalnymi, możliwymi do odniesienia stratami, zdecydowanie musimy się liczyć. Aby uniknąć strat, przede wszystkim finansowych, przedsiębiorca powinien zachować szczególną ostrożność w oszczędzaniu pieniędzy, wszędzie tam, gdzie jest to osiągalne. Najprostszym sposobem, który pozwala na poczynienie oszczędności przez poszczególnych przedsiębiorców jest zmniejszenie koniecznych do uiszczenia opłat. Jedną z opłat, jakie koniecznie uiszczać muszą przedsiębiorcy, jest składka ZUS. Zwyczajowo, kiedy firma zostaje utworzona pierwszego dnia danego miesiąca, bądź też, pod miesiąca tego koniec, przedsiębiorca, zobowiązany będzie opłacać ZUS zgodnie z prawem tzw. dużego i małego ZUSu. W praktyce, to właśnie zakwalifikowanie się przedsiębiorcy pod tzw. duży ZUS, budzi największy niepokój, ze względu na znacznie większe koszty. Sposobem na zmniejszenie opłat ZUS z tytułu prowadzenia swojego własnego przedsiębiorstwa, jest nie tylko możliwe, ale także i jak najbardziej legalne, co warto zdecydowanie jest wykorzystać. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, korzystnie będzie założyć firmę nie tyle pierwszego dnia miesiąca, czy pod koniec miesiąca, ale zdecydowanie drugiego dnia miesiąca. Wtedy, prowadzenie firmy będzie mniej kosztowne. Drugi dzień, pozwala przede wszystkim na znaczne zmniejszenie kosztów z tytułu ZUS. Kosztów tych różnica, wynieść może niemało i właśnie dlatego, warto zapamiętać tę regułę. Kiedy zakładamy firmę drugiego dnia miesiąca, przysługuje nam jako przedsiębiorcom dłuższe prawo do tzw. małego ZUS. Zwyczajowo, małe ZUS, przysługuje przez 24 miesiące. Kiedy zakładamy firmę dnia drugiego, zyskujemy 25 miesięcy, nie licząc dwóch dni, gdyż okres 24 miesięcy będzie wówczas liczony od miesiąca następnego.

, ,